Ziekenzalving op 11 mei 2019

Ziekenzalving

De oorsprong van de Ziekenzalving  ligt in de eerste tijd van het christendom. De apostel  Jacobus schrijft in een brief, “Is er iemand onder jullie ziek? Dan moet hij de priester van de gemeente (parochie) roepen. De priester moet een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem doen opstaan. En als hij zonde heeft bedreven zal het hem vergeven worden” (Jac. 5,14-15).

Een troostvolle tekst. De oorsprong van de Ziekenzalving, een sacrament dat het innerlijk van de mens kan beroeren, dat de geest van de mens vrij en gezond kan maken en dat daardoor ook soms op het lichaam een positief genezend effect heeft. Het sacrament is eigenlijk net zoiets als  wij elkaar “Sterkte “toewensen. In het sacrament zegt Christus ons sterkte toe en die krijgen we ook. Wanneer je open staat voor zijn invloed, spijt hebt van je fouten en daar berouw over hebt, kan dit sacrament troost bieden op wonderlijke wijze,

Wat gebeurt tijdens een ziekenzalving

De ziekenzalving kan plaats vinden in de huiselijke kring zoals men van vroeger gewend is. De laatste tijd wordt de Ziekenzalving steeds meer opgenomen in een Eucharistieviering in de kerk. Dit samen beleven met eigen familie en vrienden wordt als erg zinvol gezien. Na de voorbeden strekt  de priester de handen uit en spreekt een dankgebed uit. Daarna maakt hij een kruisje op het voorhoofd en de handen met gewijde olijfolie. De handoplegging refereert aan de genezende handoplegging van Jezus en de zalving met olie aan de van oudsher bekende genezende werking van olie en de band met Christus, de Gezalfde van God..

Voor wie is de ziekenzalving bedoeld

Vanuit het verleden zijn we gewend bij de ziekenzalving te denken aan de laatste levensfase. In de huidige opvatting van de kerk wordt dit sacrament bestemd voor een veel grotere doelgroep. De ziekenzalving kan aan iedereen worden toegediend die behoefte heeft aan  steun in het omgaan met de gevolgen van ouderdom, ziekte, medische behandeling of een komende operatie.

Ziekenzalving in Parochie Maria Sterre der Zee

Deelname aan een Eucharistieviering en de Ziekenzalving ontvangen in bijzijn van uw familie en vrienden, is mogelijk op 11 mei 2019  in de Willibrordkerk, Parkstraat 24 te Julianadorp De viering heeft een besloten karakter en opgave vooraf is nodig. In de viering gaat pastoor Ivan  Garcia voor met assistentie van  Jan van Velzen. Opzet van de viering:

  • Rond 10.00 uur informeel beginnen met een kopje koffie
  • Om 11.00 uur start met de Eucharistieviering  met daarin de Ziekenzalving
  • Na de viering gebruiken we samen nog een eenvoudige lunch

Nadere informatie en opgave:

Per 1 juli Kerktijd op Zondag om 9.30 uur

Zaterdag 19 mei heeft mevr. Smit -Weel, voorzitter van de parochie MSdZ  de parochianen geïnformeerd over het laatste overleg van de parochie met het bisdom. Het betreft een drietal zaken:

  1. Kapelaan Pavel Banaszak wordt voorlopig toegevoegd aan het pastorale team voor de regio
  2. De Petrus en Pauluskerk is een Eucharistisch Centrum waar elke zondag op een vaste tijd een Eucharistieviering moet plaats vinden
  3. De kerktijden veranderen voor de kerken  van de Parochie Maria Sterre der Zee met ingang van 1 juli 2018
  • Petrus en Paulus kerk: Elke  Zondag 11.00 uur
  • Willibrordkerk : Volgens rooster  Zaterdag 19.00 uur en Zondag 9.30 uur

 

 

Hartelijk dank voor veilingresultaat in de Willibrordkerk

De Stichting RK Julianadorp heeft op Vrijdag 22 maart om 20.00 uur weer haar jaarlijkse veiling gehouden  t.b.v de RK gemeenschap in ons dorp.

In de afgelopen periode heeft de Stichting steeds bijgedragen aan het onderhoud en de energiekosten van de Willibrordkerk. Wij hopen dat dit ook in de toekomst zo blijft.

Het wijkteam van de Willibrord dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de ook dit jaar weer geweldige opbrengst.

Wijkteam Willibrordkerk

Beheer Willibrordkerk na 1-1-2017

 

 Beheer Willibrordkerk  Julianadorp na 1 januari 2017

Met ingang van het nieuwe jaar 2017 wordt het beheer van de Willibrordkerk niet meer door één beheerder verzorgd  maar door een groep contactpersonen o.l.v. het Wijkteam.

Taakgebied Naam 0223- E-mail
Liturgie en vieringen Jan van Velzen 643066 jsjvvelzen@hotmail.com
Uitvaarten, kosters, lectoren Paulien Kreeft 643911 b.kreeft@quicknet.nl
Voorraad, Inkoop,Kleine kas Cynthia van Schie 635299 cynthiavanschie@quicknet.nl
Technische installaties Albert Oud 643311 ewm.oud@quicknet.nl
Onderhoud gebouw Gerard Borst 669804 gerardborst38@gmail.com
Schoonhouden gebouw Leny Meskers 637406 nic.j.b.meskers@planet.nl
Verzorging van de was Gré Nederstigt 631969 keesnederstigt@quicknet.nl
Planning, secretariaat Patricia van den Berg 643493 vandenberg280@quicknet.nl
Gebruik van de kerk,    Algemene coördinatie Johan Franke  642885 jbg.franke@outlook.com

Naast  deze groep contactpersonen zijn veel vrijwilligers werkzaam  en actief met een groot aantal taken binnen diverse werkgroepen. Zie elders op deze website: http://www.willibrordkerkjulianadorp.nl

Wijkteam Willibrordkerk  Julianadorp

Het Wijkteam bestaat vanaf 1 januari uit de volgende personen:

Taakgebieden Naam 0223- E-mail
Liturgie en vieringen Jan van Velzen 643066 jsjvvelzen@hotmail.com
Uitvaarten, kosters, lectoren Paulien Kreeft 643911 b.kreeft@quicknet.nl
Caritas Jan Clemens 637423 aly.clemens@planet.nl
Helma Vlaming 642330  helmathomas@hotmail.com
Onderhoud Gebouw Gerard Borst 669804 gerardborst38@gmail.com
Secretariaat, planning Patricia van den Berg 643493 vandenberg280@quicknet.nl
Voorzitter, kerkgebruik Johan Franke  642885 jbg.franke@outlook.com