Protocol Kerkbezoeker Willibrordkerk December 2020

Voorbereiding op een deelname aan een viering

In het kader van de Coronamaatregelen hebben we ons te houden aan een aantal regels.  Grootste invloed hiervan op het kerkbezoek is aanmelding vooraf en 1,5 meter afstand houden. Door de afstandsregels zijn er in de Willibrordkerk slechts 30 zitplaatsen mogelijk. Deze zijn als volgt verdeeld 1×2 personen naast elkaar,    28 losstaande stoelen voor 1 persoon.

Om de stoelbezetting zo optimaal mogelijk te maken, is naast de wettelijke plicht, een nauwkeurige registratie vooraf noodzakelijk.

 • De kerkbezoeker kan dit op twee manieren doen via de website van Maria Sterre der Zee https://www.mariasterrederzee.nl  of op donderdag van 10.00 -12.00 uur  per telefoon ( 0223 612550). Aanmelding via website heeft de voorkeur; Telefoon is bestemd voor wie geen toegang tot het internet heeft.
 • Bij reservering dient u op te geven :
  • Voornaam + Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (bij voorkeur een mobielnummer)
  • Aantal huisgenoten met wie u aan de viering wilt deelnemen.
 • Toekenning geschiedt automatisch in volgorde van inschrijving. U ontvangt een bevestigingsmail. Wanneer u zich op zaterdagmiddag na 12.00 uur aanmeldt, komt uw naam niet op de reserveringslijst, en moet u een kopie van de bevestigingsmail uitprinten en meenemen naar de kerk. Heeft u geen printmogelijkheid, dan schrijft u een briefje met naam, telefoonnummer en E-mailadres

 ALGEMEEN

Alle maatregelen over de anderhalve meter regel zoals vermeld door het RIVM dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

 • Wanneer u in de kerk niet op een stoel zit, is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Handen reinigen bij binnenkomst van de kerk.
 • Hoesten en niezen in ellenboog.
 • Gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuisblijven.
 • Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen verantwoording en

Houd bij alle activiteiten steeds 1,5 meter afstand in de kerk en ook op het pleintje voor de kerk.

 

 Entree van de viering

 • De kerkganger komt ruim op tijd voor de viering( min 10 min.)
 • Bij aankomst de 1.5 meter handhaven als er wachtenden voor de kerk zijn
 • Er is geen garderobe. De jas/mantel aanhouden en eventueel op de rugleuning van de zitplaats hangen.
 • Bij binnenkomst dient een mondkapje worden gedragen. Als u er geen bij u hebt, zijn deze bij de entree beschikbaar. u dient het kapje steeds op te houden behalve wanneer u op de stoel zit en ter communie gaat
 • De koster en gastheer/vrouw registeren wie er binnenkomt. Bezoekers dienen hun aanwijzingen stipt op te volgen.
 • Na registratie de handen desinfecteren met handgel. De gel staat op twee tafels achter in de kerk (links en rechts)
 • Ga daarna rechtstreeks naar een zitplaats via een van de drie paden. Steek niet over naar een ander pad. Op de plattegrond zijn de looproutes aangegeven.
  • bij binnenkomen (kleur blauw)
  • bij het uitgaan van het kerkgebouw (kleur rood).
 • Zitplaatsen zijn aangeven met een bruin vakje op de plattegrond. Twee zitplaatsen voor  in de kerk zijn gegroepeerd. Deze zijn bestemd voor huisgenoten die hierop naast elkaar kunnen plaatsnemen .
 • Het herentoilet blijft gesloten. Bij hoge nood kan ( na melding bij de koster) gebruik gemaakt worden van het invaliden/vrouwentoilet Bij binnenkomst van de toiletruimte wast de bezoeker de handen. Voor en na  het  gebruik van het toilet reinigt hij/zij de toiletbril met desinfectiespray en wast de handen na gebruik alvorens de toiletruimte te verlaten.

 

 Tijdens de viering

 Er is geen ondersteuning van de viering door het Willibrordkoor en er wordt niet meegezongen door kerkbezoekers. Wel is orgelspel en voorzang door enkele koorleden mogelijk.

 • Er vindt geen collecte plaats. Bezoekers kunnen een geldelijke bijdrage doen in een  schaal  achter in de kerk. Ook kan thuis digitaal een bijdrage worden over gemaakt op  NL45INGB0007235992 t.n.v. H. Maria Sterre der Zee
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand en houden 1,5 meter afstand

 

 Uitreiking van de Heilige Communie.

 • Communicanten houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Bij het ter Communie gaan volgen de communicanten de looproutes van de plattegrond. (Kleur wit)) en de eventuele aanwijzingen van de koster of de gastheer of gastvrouw
 • Het middenpad wordt gebruikt om naar voren ter communie te gaan. Eerst gaat de rechterkant en daarna de linkerkant van de kerk.. De zijpaden worden gebruikt om na de communie ontvangst  weer naar de zitplaats te gaan. De gastvrouw/heer geeft aanwijzingen.
 • Er wordt een  scherm gebruikt bij het uitreiken van de  Heilige Communie. De voorganger staat achter het zogenoemde spatscherm.. Onder het scherm door wordt de Heilige hostie met een pincet op de hand van de communicant gelegd.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand
 •  

Het slot van de viering

 • Na de viering verlaten de bezoekers de kerk via de paden aangegeven op de plattegrond met de kleur rood  op gepaste afstand van elkaar.
 • Op het kerkplein houden zij een gepaste afstand houden van elkaar. Zij laten ruimte voor de vertrekkende fietsers.

 BIJLAGE

 • Plattegrond van de Willibrordkerk met de aangegeven indeling, zitplaatsen en looproutes