Protocol Kosters en Lectoren December 2020

 

De koster/lector heeft door het coronaprotocol een aantal extra taken. Schematisch zien de activiteiten van de koster /lector bij een viering er als volgt uit:.

Voorbereiding van de viering:

 • De koster start met het verkrijgen van een reserveringslijst van de kerkgangers. Hoe krijgt hij die? Dit kan verschillen per persoon, afhankelijk van de privé-situatie van de koster
 • Openen van de rechterkerkdeur en deze gedurende de dienst open laten staan ( in ieder geval totdat alle kerkgangers binnen zijn). Gordijnen openen tenzij zon-inval.
 • Ruim voor de viering( ½ uur? de ventilator aanzetten op stand 3 . Deze blijft aanstaan tot de koster de kerk verlaat na de viering. Wanneer er te veel achtergrond geluid is door de ventilator, kan hij tijdens viering teruggezet worden naar stand 2.
 • Klaarzetten altaar benodigdheden ( er zijn disposable handschoenen beschikbaar). Kaarsen aansteken/ sleutel tabernakel plaatsen
  • Priester: Kelk, gedesinfecteerd met spray, water+ wijn, kelk + doekjes + pateel met1 grote hostie, en 1 schaaltje hosties (40 /80) .
  • Diaken/ Lekenvoorganger: 1 schaaltje voor de hosties.

            Alles plaatsen op de credens naast het altaar .

 • Op elke stoel een tekstboekje leggen.
 • Kijk naar de plattegrond van de kerk Er zijn drie looppaden Kerkgangers komen binnen en gaan direct naar hun plaats. Geen heen en weer geloop. De witte pijlen  geven de looproute bij het ter communie gaan aan.
 • Zitplaatsen zijn aangeven met een bruin vakje op de plattegrond. Huisgenoten kunnen naast elkaar plaatsnemen op stoelen die per twee of per 3 zijn gegroepeerd. Vooraan in de kerk of geheel achterin.
 • Stoelen mogen niet worden verplaatst. Indien er geen voorzang is, kunnen er eventueel extra mensen geplaatst worden op de koorplek
 • Het herentoilet blijft gesloten. Bij hoge nood kan ( na melding bij de koster) gebruik gemaakt worden van het invaliden/vrouwentoilet Hygiëne staat daarbij voorop. Handen wassen voor en na het toiletgebruik, voor en na gebruik de toiletbril sprayen met desinfectans en nadrogen met toiletpapier..
 • Er is geen collecte. Op het offerblok wordt een collectemandje geplaatst in de uitgang naar de hal. Bij het binnenkomen of het verlaten van de kerk kunnen de kerkgangers doneren

 Ontvangen van de kerkgangers:

 • Om de ontvangst van de kerkgangers goed te kunnen begeleiden en de coronamatregelen goed op te volgen, is ondersteuning van de koster nodig, zeker tijdens de eerste4 weken. Voor deze ondersteuning is een algemene op roep gedaan. De respons hierop is nog onduidelijk. Tot hierop meer duidelijkheid is kan de lector de koster hierin bijstaan door een aantal taken samen te doen.
 • Aan de kapstok hangt een informatiebord met plattegrond en speerpunten van een kerkbezoek..
 • Er is geen garderobe. Kerkgangers houden hun jas/mantel aan en kunnen die in de kerk over de rugleuning van hun stoel hangen.
 • Kerkgangers dragen een mondkapje behalve wanneer ze zitten en ter communiegaan.
 • De kerkgangers bij binnenkomst afvinken op de reserveringslijst en vragen naar eventuele  gezondheidsklachten die Covid19 virus gerelateerd zijn.
 • Kerkgangers die zich na zaterdag 12.00 uur hebben aangemeld, staan niet op de lijst en zij moeten een afschrift van de bevestigingsmail, of briefje met naam telefoonnummer en E-mail adres inleveren
 • Kerkgangers die niet hebben aangemeld kunnen niet worden toegelaten, tenzij het aantal gereserveerde plaatsen op de reserveringslijst kleiner is dan 30. Zij moeten dan wel  hun naam + telefoonnummer/E-mailadres noteren.( een lijst met gegevens van regelmatige kerkgangers is beschikbaar.
 • De kerkgangers erop wijzen dat er op achterste tafels Handgel staat om de handen te desinfecteren.
 • De kerkgangers zo nodig aanwijzingen geven over de zitplaatsen .Zij moeten gaan zitten en er mag niet iemand blijven staan. Wanneer er meer dan 30 personen op de lijst staan, nemen de echtparen/huisgenoten plaats op de gekoppelde stoelen voor/achter in de kerk.

 Taken tijdens de dienst:

 • .Tijdens de dienst heeft de koster vrijwel geen taken behoudens toezicht houden,( event. toilet regelen)
 • De lector blijft tijdens de viering op de stoel achter de lessenaar en de lessenaar. De voorganger blijft tijdens de viering op de stoel achter het altaar en spreekt alleen via de microfoon op het altaar. ( gebed +preek)
 • Wanneer de communie aanbreekt, rijdt de koster het scherm naar een plaats aan het einde van het middenpad, waar de priester/voorganger de communie uitreikt. ( zie plattegrond) De lector  assisteert niet.
 • Het middenpad wordt gebruikt om ter communie te gaan. De volgorde is van voor naar achter. Eerst de rechter helft van de kerk en daarna de linker helft. . 
 •  Het uitreiken gebeurt met een pincet op de hand van de communicant onder een scherm door
 • Via het pad langs de zijkanten wordt teruggegaan naar de zitplaats..
 • De koster geeft eventueel aanwijzingen over de looproute en volgorde. Ieder houdt  de 1,5 meter afstand in  ere.

Na de viering:

Kerkgangers aansporen afstand te bewaren bij het verlaten van de kerk

Handschoenen gebruiken bij:

 • Altaar benodigdheden desinfecteren voor t wegzetten
 • Geld opruimen/kaarsen doven enz.
 • Ventilator uitzetten

 

 •  

k