Synode 30 april 2022

RK Parochie Maria Sterre der Zee

Willibrordkerk

Dekenaat Schagen

Voorwoord

We kijken er naar uit om u te ontmoeten bij de synode-bijeenkomsten die wij hebben gepland in ons dekenaat. Omdat deze synode nieuw zijn geven we u in deze folder een korte uitleg over wat de synode inhoudt en wat u concreet kunt verwachten bij deze bijeenkomsten.

Deken Ivan Garcia-Ferman

Betekenis synode

Paus Franciscus heeft de hele Kerk, van hoog tot laag, uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren. Een kerk dus die echt gemeenschap is en missionair. En hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen en naar elkaar te luisteren, te beginnen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is geheel nieuw voor de Rooms-katholieke Kerk.

We noemen dit een synode. En deze synode heeft als titel: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. Paus Franciscus wil hiermee zeggen dat synodaliteit een weg is, een traject, dat een geschenk is en een opgave: door gezamenlijk deze weg te gaan en te reflecteren over de afgelegde route zal de Kerk kunnen leren van wat zij zal ervaren. Ons wordt dus gevraagd om door samen onderweg te zijn te leren wat dat is. We worden synodaal door een synode te houden.

Dit wil niet zeggen dat de Kerk een soort enquête gaat houden of een parlement is. Het gaat erom dat we door te luisteren naar elkaar ook leren luisteren naar de heilige Geest. Als de Geest er niet is, is het geen synode, heeft de paus gezegd. Daarom is ook het gebed van de synode zo belangrijk. Het is het gebed dat vanouds werd gebeden in het Tweede Vaticaans Concilie[1]. Door ruimte te geven aan de heilige Geest die als een wind “blaast waarheen Hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt” (Joh. 3, 8), staan we open voor de verrassingen die de Geest ons op de weg zal brengen.

U vindt dit synodegebed achterin deze folder.

DE synodebijeenkomst

DENK EN PRAAT MEE OVER HOE U UW GELOOF ERVAART

De synodebijeenkomst in onze Willibrordkerk is op:

Woensdag 30 maart 2022

De synode bijeenkomst sluit aan bij:

de Oecumenische Vesperdienst van 18.00  tot 19.15 uur

en begint om 19.30 uur

PROGRAMMA

 • Ontvangst met koffie en thee
 • Opening en gebed
 • Inleiding door gespreksleider
  • Praat mee over:
  • wat betekent geloven (voor u)?
  • wat betekent samen kerk-zijn (voor u)?
  • wat gaat (volgens u) goed in de kerk en wat kan misschien beter?
  • En vooral hoe kunnen we dat samen bereiken? Want dat is wat synodaliteit betekent: dat geloven niet alleen iets is van de pastoor en een paar enthousiaste vrijwilligers, maar dat iedereen die gedoopt is zich betrokken voelt.
 • Afronding en slotgebed
 • Einde van de bijeenkomst en mogelijkheid om na te praten

Synodegebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,

maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen

en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Bisdom Haarlem – Amsterdam
1] Wereldwijde kerkvergadering van 1962 tot 1965 in Rome waar onder andere werd afgesproken dat de liturgie voortaan in de landstaal gevierd zou worden.  

 

 

 

 

 

 

[