Verslag van de Kerst-Inn 2019

Kerst Inn 2019

29 december is voor de tweede keer de regionale Kerst Inn gehouden in de mooi versierde Willibrordkerk. De werkgroep Regio Breed heeft deze middag weer verzorgd.

Ook dit jaar was het weer een goed bezochte, zeer gezellige en waardevolle middag. Er was muziek, een gedicht, spelletjes en uiteraard verzorging met koffie, thee, hapjes en drankjes. De oliebollen mochten natuurlijk niet ontbreken. Volgend jaar willen we zeker weer een kerst inn organiseren want het is super gezellig en wordt zeer gewaardeerd.

Pastorale team en Werkgroep Regio Breed

 

Veiling in de Willibrordkerk Vrijdag 20 maart

De Stichting RK Julianadorp organiseert op Vrijdag 20 maart om 20.00 uur weer haar jaarlijkse veiling t.b.v de RK gemeenschap in ons dorp.

In de afgelopen periode heeft de Stichting steeds bijgedragen aan de parochie, de energiekosten en het onderhoud van de Willibrordkerk. Ook is het metselwerk aan de  buitenzijde van de kerk schoongemaakt, opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. Lekkage t.g.v een kapotte goot is ook verholpen, door de goot te vernieuwen.

Zij hoopt dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen en waar nodig te ondersteunen en problemen te verhelpen.

Het wijkteam van de Willibrord wil deze veiling dan ook van harte aanbevelen.

U bent van harte uitgenodigd.

Wijkteam Willibrordkerk

Ziekenzalving op 7 maart 2020

Ziekenzalving in Parochie Maria Sterre der Zee

Op 7 maart 2020 is er voor de tweede keer een mogelijkheid om deel te nemen aan de Ziekenzalving. Informatie over de ziekenzalving vindt op de pagina van deze site onder het kopje Ziekenzalving

Deelname aan deze Eucharistieviering en de Ziekenzalving ontvangen in bijzijn van uw familie en vrienden, is mogelijk op 7 maart 2020  in de Willibrordkerk, Parkstraat 24 te Julianadorp. Ook deze De viering heeft een besloten karakter en opgave vooraf is nodig. In de viering gaat pastoor Ivan  Garcia voor met assistentie van  Jan van Velzen.

Opzet van de viering:

  • Rond 10.00 uur informeel beginnen met een kopje koffie
  • Om 11.00 uur start met de Eucharistieviering  met daarin de Ziekenzalving
  • Na de viering gebruiken we samen nog een eenvoudige lunch

Nadere informatie en opgave:

Eerste Communie en Vormsel 2020

Eerste Heilige Communie en Vormselproject 2020

 

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen?

Dat kan.

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, is er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. op 4 november jl

Heeft u vragen hieromtrent, neem dan svp contact op met Pastoor Ivan Garcia Ferman via het kerkelijk bureau  0223 612550 of rk.denhelder@wolmail.nl