Onvermijdelijke veranderingen

SAMENWERKINGSVERBAND  van de R.-K PAROCHIES in de NOORDKOP

ONVERMIJDELIJKE VERANDERINGEN                                        Noordkop, 19 september 2022

Beste parochianen,
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de regio NOORDKOP zich beziggehouden met de toekomst van onze parochies en onze kerkgebouwen.
We hebben vijf kerken: Petrus en Paulus (Den Helder), Willibrord (Julianadorp), OLV Praesentatie (Anna Paulowna), OLV Visitatie (’t Zand) en St. Jan de Evangelist (Breezand). Vijf samenwerkende kerken, verbonden door één geloofsovertuiging, één bestuur en één pastoraal team, maar ook: elk met hun éigen sfeer, historie en tradities.
Het zijn vijf gemeenschappen van mensen, vooral verbonden met hun kring van mensen en hun vertrouwde gebouw.


GROTE ZORGEN
Elk van die gemeenschappen probeert tot nu toe zo zelfstandig mogelijk te werken, vooral in hun zorg voor de liturgie en voor hun kerkgebouw. Maar laten we eerlijk zijn naar elkaar: wie regelmatig in de kerk komt, ziet en ervaart de leegte. Het aantal bezoekers per viering en ook hun gemiddelde leeftijd zijn zorgwekkend: royale gebouwen, met kleine groepen mensen en weinig jongeren; koren zijn weggevallen, werkgroepen verouderen en worden steeds kleiner.
Het is geen vrolijk stemmend beeld. Maar juist in deze situatie, waarvan we weten dat die niet beter zal worden, moeten pastores, bestuur en parochieraden toekomstgericht handelen.
Dat doen we in samenspraak met elkaar en met het Bisdom, dat met elk toekomstplan moet instemmen.


GELD en GEBOUWEN
Alle parochies hebben al jaren een fors tekort. Geen van de parochies is nog in staat om vanuit de bijdragen van de parochianen alle kosten te dekken. Onze kerkgebouwen zijn groot en duur.
Ze vragen qua beheer en onderhoud een te groot deel van de financiële draagkracht.
De parochieraden hebben al langer kostenbesparende maatregelen genomen en blijven dit doen, maar het is niet genoeg voor de toekomst. De krimp van het aantal parochianen én van de financiële bijdragen gaat zeer snel, tegelijkertijd stijgen de kosten van onderhoud en energie in een hoog tempo.
Natuurlijk: de kerk is géén bedrijf – en het gaat in ons geloof niet om geld, maar de verschillen tussen inkomsten en uitgaven worden echt onverantwoord.


SLUITING
Dit alles leidt tot de conclusie dat sluiting van kerkgebouwen onafwendbaar is. In de visie van het bisdom blijft er van onze vijf kerkplekken uiteindelijk één kerk over, in Den Helder.
Logisch zou lijken dat dit de Petrus en Paulus is, maar ook deze kerk heeft nadelen: onderhoudsgevoelig, niet-centraal in stad en regio, beperkte parkeermogelijkheden, een zeer oude pastorie. Kortom: ook het voortbestaan van de PP-kerk is géén zekerheid.
Voor elke parochie is sluiting van de kerk zeer ingrijpend: vaak zijn de gebouwen beeldbepalend. Maar ook hier moet gezegd worden: ze zijn al geruime tijd niet meer het warm-kloppende hart van de hele gemeenschap.

ALTERNATIEVEN
De Bisdomvisie is: er blijft één kerkgebouw, in Den Helder – maar
die vinden wij als regiobestuur niet verstandig. Het is immers niet vanzelfsprekend dat er veel parochianen naar ‘de stad’ zullen komen. Daarom willen we nog andere opties onderzoeken,
waarbij alle vijf de huidige kerken worden gesloten.
Iedereen verliest dan evenveel, er is ‘gedeelde smart’
en we voorkomen rancune naar een kerk die wél openblijft.
We gaan daarom op zoek naar:
                                      óf één nieuwe plek in de gemeente Den Helder,
                                     die ook voor de regio beter bereikbaar is,
                                    óf twee andere kerkplekken:
                                    één in ‘de stad’, één in de regio.
Het Bisdom heeft aangegeven bereid te zijn om ook over deze tweede optie te willen meedenken.
We denken dat het verstandig is om het sluitingsproces niet lang te laten duren, en we werken eraan dat we in 2024 zover zijn.
De toekomstige locaties zullen uiteraard geen nieuw te bouwen kerken zijn, maar we overwegen (mede)gebruik (bijv. huren) van kerken van andere geloofsgemeenschappen. Dit kan als nadeel hebben dat we qua ‘uitstraling’ geen eigen katholiek gezicht meer hebben.
Maar het voordeel is dat dat we geen verbintenissen aangaan die oneindig blijken te zijn.
Door dit bericht brengen wij in grote lijnen in beeld wat de achtergronden zijn en welke afwegingen worden gemaakt. Zodra dit mogelijk is brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken.
Ook komen er in de nabije tijd gelegenheden waarop we de koers en de plannen mondeling zullen toelichten, en met u als parochianen in gesprek gaan.
Het zullen geen gemakkelijke beslissingen worden en we zijn zeker niet de brengers van goed nieuws.
Toch proberen we met elkaar voor de toekomst een zo goed mogelijke situatie te realiseren.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van het Samenwerkingsverband van de R.K. parochies in de Noordkop,
–    Iván Garcia Ferman | pastoor-voorzitter
–    Hans van Tongerlo | Anna Paulowna
–    Mirjam Kops | Anna Paulowna
–    Frank van Lierop | Breezand
–    Leo van der Reep | Breezand
–    Fia Smit | Den Helder-Julianadorp
–    Ania Brek | Den Helder-Julianadorp
–   Piet Bakker | ’t Zand
–   Gerard Schouten | ’t Zand
–   Paweł Banaszak | pastoraal team
–   Maciej Grądzki | pastoraal team
–   Henk Schrader| pastoraal team

Verder gesprek met parochianen
Deze brief is een eerste bericht. Op zondag 23 oktober is er gelegenheid om met elkaar nader te spreken. We kunnen dan nader ingaan op de oorzaken van deze situatie en mogelijk iets meer vertellen over de verdere koers. Ook is er gelegenheid om uw reactie te geven en vragen te stellen.
Dit kan overigens ook altijd schriftelijk: rk.denhelder@wolmail.nl
Willibrordkerk: na de viering van 9.30 uur PP-kerk: na de viering van 11 uur.