Corona maatregelen Januari 2022

  

CORONA-MAATREGELEN 

  1. Mondkapje verplicht behalve wanneer je zit, of ter communie gaat

  1. Het handen reinigen bij binnenkomst blijft.
  1. De collecte blijft in een open schaal bij de deur en/of digitaal.
  1. We handhaven royale tussenruimte tussen de zitplaatsen en gaan er van uit dat ook de bezoekers elkaars ruimte respecteren.
  1. Het uitreiken van de communie blijft vanachter het scherm,
  1. We zorgen voor een goede en veilige ventilatie.
  1. We mogen weer niet  zingen, koor maximaal 4 zangers.
  1. Voorganger en assistenten blijven zorgen voor extra hygiëne t.a.v. de handen,vóór en tijdens de viering.
  1. We handhaven uiteraard de belangrijkste corona-regels:  niezen in de elleboog en vooral: niet komen bij klachten! Voor het officiële bericht, zie onderstaande link

 

H. Vormsel en Eerste H. Communie 2021

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op het sacrament van de eerste heilige communie en het vormsel. Het pastorale team bestaat uit pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk.

Voorgaande jaren organiseerden wij een gezamenlijke informatieavond om de ouders van ehc’ers en vormelingen te informeren over de projecten. Helaas is dat nu door het corona virus niet mogelijk.

De voorbereidingen voor de eerste heilige communie en het vormsel gaan in principe van start in januari 2021 en wij nodigen uw kind van harte uit om deel te nemen. Het ontvangen van dit sacrament is een bijzondere gebeurtenis.

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen dan kunt u een aanmeldformulier opvragen via het mailadres regiobreednoordkop@gmail.com.

Wilt u nadere informatie dan kunt u bellen met pastoor Ivan (06-17129642).

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormsel   

Agnes Borst en Anita Bakker – regio Breed

Werkgroepen EHC  

Marie-José Stobbe en Louise van Lierop – Anna Paulowna  

 Annemarie Pijnacker en Saskia Dobbe – Breezand

Pastoor Ivan – Den Helder