Privacy reglement

Privacy reglement voor de website www.willibrordkerkjulianadorp.nl.

Deze website is bestemd voor de vrijwilligers en de bezoekers van de Willibrordkerk te Julianadorp.

Op de site worden de activiteiten vermeld die in de kerk plaats vinden. Dit kunnen de  vieringen zijn of andere activiteiten als verhuur, onderhoud of ander soort bijeenkomsten zoals oefenen van het koor. Ook is de site een hulpmiddel bij de communicatie en coördinatie van vrijwilligers en hun werk.  Het doel van de site is steeds een actueel overzicht te bieden van het gebruik, het beheer en het onderhoud van de kerk.

De Willibrordkerk is onderdeel van parochie Maria Sterre der Zee Den Helder/Julianadorp. Informatie over de parochie treft u aan op de site: http://www.mariasterrederzee-denhelder.nl/.

Registratie van persoonsgegevens.

Omdat de registratie van de persoonsgegevens van de parochianen van de Parochie Maria Sterre der Zee  in Julianadorp/Den Helder plaats vindt door de Parochieraad en het Regiobestuur Noordkop, beperkt deze site zich tot registratie  de NAW gegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de activiteiten van de vrijwilligers van de Willibrordkerk.

De NAW gegevens die worden geregistreerd  zijn : Voor- en Achternaam, Straat en huisnummer, Postcode , Woonplaats Telefoonnummer  en/of E-mailadres. Per persoon wordt voorts geregistreerd welke rol/functie hij/zij als vrijwilliger uitoefent binnen de katholieke kerkgemeenschap van de Willibrordkerk te Julianadorp. Andere persoonsgegevens worden niet geregistreerd. De gegevens die de Parochie Maria Sterre der Zee registreert worden beschermd onder de paraplu van de AVG zoals vermeld op de site https://www.mariasterrederzee-denhelder.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg-en-de-parochie/

Beheer van Persoonsgegevens

De lijst met persoonsgegevens van alle vrijwilligers is beschermd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor de leden van de Parochieraad en het Willibrordteam. De lijsten met leden van de werkgroepen en/of specifieke activiteiten zijn ook beschermd met een wachtwoord dat alleen verstrekt is aan de leden van die specifieke werkgroep.

De gegevens worden niet aan andere organisaties/personen verstrekt of gedeeld. Er wordt geen mailing, reclame o.i.d. verzonden.

De website is gehost bij Neostrada  een organisatie die voldoet aan de AVG https://www.neostrada.nl/algemene-voorwaarden.html

Een Backup-kopie van de persoonsgegevens is opgeslagen in Onedrive en  voldoet aan de AVG.

De gegevensregistratie vindt plaats zolang de persoon actief is als vrijwilliger in de kerkgemeenschap en het nodig is om over gegevens voor bereikbaarheid  te beschikken. Hij/zij heeft het recht op inzage bij de webbeheerder in de over hem/haar geregistreerde gegevens en op verzoek worden die bijgesteld of verwijderd.