Instructies Kosters

Koster Richtlijnen

In de Willibrordkerk zijn de volgende vrijwilligers als koster actief

Kosters    
Coördinatie Franke, Johan0223-642885jbg.franke@outlook.comMiddelzand 2705 1788 CM Julianadorp
 Ferket, Marcel 0223-641673ferket@quicknet.nlWierbalg 2904 1788 VR Julianadorp
 Clemens,Jan 0223-637423aly.clemens@planet.nlKortevliet 58 1787 PL Julianadorp
 Pijnacker , Bep0223-690194beppijnacker@hetnet.nl  Landbouwstraat 19a 1787 AK J’dorp
 Lumintang,Maurice Ryutje@gmail.com   

Algemeen

 • De koster is de eerst aanspreekbare voor de gang van zaken in de kerk voor tijdens en na de dienst.
 • Bij calamiteiten coördineert de koster wat er gedaan moet worden:
 • Bij brand of ernstig onwel (bewusteloosheid) worden van een van de aanwezigen direct bellen Alarmnummer 112
 • Bij brand de aanwezigen verzoeken rustig de kerk te verlaten via de gewone deur of de nooddeur, afhankelijk van de plaats van de brand. Jassen en auto’s achterlaten (rijdend zijn ze een belemmering voor de hulpdiensten)
 • Bij onwel worden van een der aanwezigen, vraagt de koster of er deskundige hulpverlening in de kerk aanwezig is (EHBO, Verpleegkundige, Arts). Verdere maatregelen in overleg met de deskundige; Verplaatsen naar sacristie, bezoek aan huisartsenpost regelen of zo nodig bellen van alarmnummer 112
 • In overleg met de voorganger bepalen of de viering wel of niet kan worden voortgezet.

Voorbereiding van de viering:

 1. Opening van de kerk minimaal 30 minuten voor het beging van de viering
 2. Wanneer er sneeuw of gladheid is, eerst sneeuw schuiven en zout strooien
 3. Zorg voor de verlichting. (Let op de gordijnen, zodat niemand in de zon kijkt). Denk aan de extra spotjes achter het grote gordijn
 4. Kaarsen aansteken op het altaar, de credens en bij het Mariakoekje. De Paaskaars vanaf Pasen t/m Pinksteren. In mei en oktober ook de kaars bij het Maria altaartje. In de Advent elke weekend één kaars meer op de adventskrans, gelijk aan de  ..ste zondag van de Advent.
 5. Altaarkleed en palla aanpassen aan de kleur van de dag. Groen/Wit/Rood/Paars. Te vinden op Roosterformulier in de sacristie.
 6. Sleutel in het tabernakel doen. Hoeveelheid hosties controleren in Ciborie en Pixie (doosje voor glutenvrije hosties). 
 7. Opmerking: Er dienen steeds voldoende hosties aanwezig te zijn voor alle toekomstige Woord-Communievieringen die nog gaan plaats vinden totdat er weer een Eucharistieviering plaats vindt met een priester. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het aantal te consacreren hosties in de eerstvolgende Eucharistieviering. Dit geldt ook voor de glutenvrije hosties die alléén door de ontvanger/gebruiker mogen worden aangeraakt (contaminatie)
 1. Geluidinstallatie en microfoons aan zetten.  Checken of de installatie werkt.
 2. Klaar leggen van de tekstboekjes voor de viering achter in de kerk. Als in de boekjes niet de gehele viering is opgenomen en daarnaast een zangbundel nodig is, voeg je boekjes toe aan de zangbundel. De hoeveelheid is afhankelijk van de schatting van het aantal kerkbezoekers.
 3. Pastor behulpzaam zijn bij het aankleden
 4. Intentieboek, pen en Stipendiumpot tijdig op de achterste tafel leggen. Het intentieboek vlak voor het begin van de viering aan de lector geven
 5. Klaarzetten voor de dienst van de tafel: 
VoorgangerPriester+koorPriesterVOP+koorIdem geen koor
Op de Credens:    
Schaal met nieuw te consacreren Hosties. (Aantal hosties zie opmerking bij punt 6)3 schalen2 schalen
Grote hostie op pateenJaJa
Kelk +kelkdoekje en pallaJaJa
Blad met Wijn en WaterJaJa
CorporaleJaJa
Lege schaal voor hosties3 schalen2 schalen
Op het Altaar    
BelJaJa
Glas waterJaJaJaJa

Tijdens de viering:

 1. Zo nodig regelen van de ventilatie door de afzuiging aan te zetten ( max.stand 4)
 2. Tellen van het aantal aanwezigen en de daarvoor bestemde lijst invullen.
 3. Collecteren na de woorddienst/  Mandje achter in de kerk plaatsen

Na de Viering 

 1. Zo nodig een deurcollecte regelen
 2. Alles opruimen( misboekjes, zangbundels, enz.)
 3. Microfoons en geluidsinstallatie uit.
 4. Kaarsen doven
 5. Wijn- en waterkarafje afdrogen
 6. Ventilator uit
 7. Collecte tellen, noteren en opbergen in kluis
 8. Verlichting uit, ook de buitenverlichting 
 9. Alles afsluiten,

Willibrordkerk Versie sept 2023