Winterrooster 2023

R.K. Parochie H. Maria, Sterre der Zee
Parochiecentrum Kerkgracht 55 – 1782 GK Den Helder 0223 – 612550 elke donderdag van 9-12 geopend
rk.denhelder@wolmail.nl www.mariasterrederzee-denhelder.nl
Petrus en Pauluskerk Willibrordkerk Kerkgracht 54 – Den Helder Parkstraat 24 – Julianadorp
WINTER-ROOSTER INFORMATIE over de VIERINGEN

KERSTMIS 2022 en JANUARI t/m MAART 2023
MAATREGELEN TEGEN HOGE ENERGIEKOSTEN In verband met de zeer hoge kosten van gas en elektra is nagedacht over de vieringen in de komende winter. We hebben besloten tot een WISSELROOSTER.

DECEMBER In december blijft alles bij het oude. We hopen dat we die maand niet té hard hoeven te stoken en we willen graag Kerstmis weer in ieders eigen, vertrouwde kerk vieren. Dit konden we door Corona immers niet of nauwelijks doen in de laatste twee jaar.

 JANUARI t/m MAART: WINTER-WISSELROOSTER In januari, februari en maart komt er voor de PP-kerk en de Willibrordkerk op de zondagen een WISSELROOSTER. We zijn tenslotte één parochie, met twee kerken. Het rooster staat in dit blad. Lees het goed, bewaar het en kijk wáár de viering is. BEGINTIJDEN BLIJVEN De aanvangstijden op de zondag blijven hetzelfde: in de Willibrordkerk om half 10, in de PP-kerk om 11 uur. Soms is er een avondviering. Die is altijd om 19 uur.
BLIJF KOMEN – ÓÓK NAAR DE ANDERE KERK en NEEM MENSEN MEE ! We weten dat we veel van u vragen, maar blijf zoveel mogelijk komen. Natuurlijk in uw vertrouwde kerk, maar probeer ook te gaan naar de ándere kerk. Voor velen is het reizen naar een ander kerkgebouw geen echt groot probleem. Waar u ook woont: binnen 15 minuten bent u met de auto bij de andere kerk. Maar er zijn ook mensen voor wie het vervoer wél een probleem is. We vragen u om zelf in de komende maanden met andere parochianen daarover een afspraak te maken: kijk zélf naar elkaar om, bied vervoer áán, aan iemand naast wie je normaal-gesproken in de kerk zit. We zijn één gemeenschap en het is belangrijk dat we naar elkaar omzien – en elkaar van dienst zijn. VERVOER via PAROCHIECENTRUM Wanneer het u niet lukt zelf vervoer te regelen, kunt u met een vervoervraag bellen naar het Parochiecentrum (0223-612550). Elke donderdag tussen 9 en 12 kunt u aangeven dat u die zondag naar ‘de andere kerk’ wilt komen. Er wordt dan gezocht naar een goede oplossing. We rekenen op uw begrip, en vooral op uw medewerking! Namens de parochieraad, Johan Franke en Paul Sanders
DECEMBER
24, 25 en 26 december is de PP-kerk ’s middags van half 1 tot 3 uur open voor een bezoek aan de Kerststal
zaterdag 24 december KERSTAVON

16.00u PP-kerk eucharistieviering kap . Gradski – m.m.v. cantores viering met aandacht voor de kinderen
19.00u Willibrordkerk woord- en communieviering  parochianen – m.m.v. Willibrordkoor
23.15u PP-kerk eucharistieviering
kap. Banaszak – m.m.v. Caeciliakoor vanaf 22.45 klinkt er kerstmuziek voor koor en allen
Zondag 25 december EERSTE KERSTDAG
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Banaszak – m.m.v. Inzingkoor we zingen de vertrouwde kerstliederen
11.30u Willibrordkerk kerstspel voor de kinderen parochianen – samenzang
maandag 26 december TWEEDE KERSTDAG
11.00u PP-kerk eucharistieviering pastoor Garcia – samenzang
zaterdag 31 december OUDJAAR
19.00u Willibrord woord- en communieviering parochianen – samenzang
JANUARI
zondag 1 januari 2023 NIEUWJAAR
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Maciej Gradski – m.m.v. Caeciliakoor,nieuwjaarswensen
zondag 8 januari DRIEKONINGEN
9.30u Willibrordkerk eucharistieviering, kap. Pawel Banaszak – m.m.v. Willibrordkoor nieuwjaarsreceptie – vrijwilligersbijeenkomst
zondag 15 januari DOOP van de HEER
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Pawel Banaszak – m.m.v. Caeciliakoor doopviering van Nick Schilder; rozen-zondag
zondag 22 januari 2e zondag door het jaar
9.30u Willibrordkerk oecumenische viering m.m.v. Willibrordkoor week van gebed voor de Eenheid
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Pawel Banaszak – cantor en samenzang
zondag 29 januari 3e zondag door het jaar
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Pawel Banaszak – m.m.v. Caeciliakoor
FEBRUARI
zondag 5 februari 4e zondag door het jaar
9.30u Willibrordkerk eucharistieviering pastoor Ivan Garcia – samenzang
zaterdag 11 februari 5e zondag door het jaar
19.00u Willibrordkerk woord- en communieviering o.l.v. parochianen- samenzang
zondag 12 februari 5e zondag door het jaar
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Gradski – m.m.v. Inzingkoor rozen-zondag
zondag 19 februari 6e zondag door het jaar
9.30u Willibrordkerk eucharistieviering kap. Pawel Banaszak – m.m.v. Willibrordkoor
woensdag 22 februari ASWOENSDAG
19.00 PP-kerk eucharistieviering pastoor Ivan Garcia – m.m.v. Caeciliakoor oplegging van het askruisje
zondag 26 februari 1e zondag v.d. veertigdagentijd
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Pawel Banaszak – m.m.v. Caeciliakoor
MAART
zondag 5 maart 2e zondag v.d. veertigdagentijd
9.30u Willibrordkerk eucharistieviering kap. Maciej Gradski – samenzang
zaterdag 11 maart Ziekenzalving 
11.00u Willibrordkerk Eucharistieviering  en Ziekenzalving Ivan Garcia en Jan v Velzen
zondag 12 maart 3e zondag v.d. veertigdagentijd
11.00u PP-kerk eucharistieviering kap. Pawel Banaszak – m.m.v. Caeciliakoor rozen-zondag
zondag 19 maart 4e zondag v.d. veertigdagentijd
9.30u Willibrordkerk eucharistieviering kap. Maciej Gradski – m.m.v. Willibrordkoor
zondag 26 maart 5e zondag v.d. veertigdagentijd
k11.00u PP-kerk eucharistievieringap. Pawel Banaszak – m.m.v. Caeciliakoor
vVandaag begint de zomertijd!
Vanaf het weekeinde van 1-2 april -dan vieren we Palmzondag en begint de Goede Week- zijn de vieringen weer volgens het gewone rooster.
We zien u graag! In de vieringen of thuis!
Uw pastores en de parochieraad.


ANDER BELANGRIJK NIEUWS HOE VERDER MET ONZE KERKGEBOUWEN ? U heeft vast al gehoord dat de parochies van Den Helder- Julianadorp, Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand voor grote beslissingen staan. Het komt het er op neer dat door een krimpend aantal kerkbezoekers, door een tekort aan vrijwilligers en door financiële tekorten het voortbestaan van de alle vijf kerkgebouwen zeer onzeker is. Recente jaarcijfers en prognoses hebben de onzekerheid nog versterkt. We moeten echt rekening houden met sluiting van de gebouwen en op zoek gaan naar alternatieven.

TOELICHTINGEN en REACTIES Op zondag 23 oktober is er zowel in Willibrord als PP een toelichting gegeven op het ‘waarom’ van deze ontwikkelingen. Ook hebben parochianen daar mondeling en later ook schriftelijk gereageerd. Een verslag is beschikbaar. Wilt u het thuis ontvangen, geeft u dit dan door aan het Parochiecentrum (zie voorblad). Dan zorgen we dat u dit verslag krijgt. ONDERZOEK Er zijn inmiddels twee commissies samengesteld. Eén voor Den Helder-Julianadorp, en één voor de parochies Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand. Zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot oplossingen voor het probleem van onze huisvesting. Zodra er nieuws te melden is, worden de parochianen geïnformeerd en worden de mogelijkheden voorgelegd aan het Bisdom, dat uiteindelijk de opties beoordeelt, waarna er besluiten genomen kunnen worden. Wordt vervolgd…

BEZOEK VAN EEN PASTOR of IEMAND UIT DE PAROCHIE? Kerkgebouwen zijn belangrijk. Maar we zijn vooral een kerk van ménsen! Wanneer u behoefte heeft aan bezoek van iemand vanuit de kerk, geef dat dan gerust aan! Attendeer ons ook mensen die zo’n bezoek op prijs stellen! Het gaat niet alleen om ziekencommunie thuis. Gewoon een gesprek is óók belangrijk! Geef het door aan het Parochiecentrum (

 

Ziekenzalving op 13 maart 2023

Ziekenzalving in Parochie Maria Sterre der Zee

Op 13 maart 2023 is er weer een mogelijkheid om deel te nemen aan de Ziekenzalving. Informatie over de ziekenzalving vindt op de pagina van deze site onder het kopje Ziekenzalving

Deelname aan deze Eucharistieviering en de Ziekenzalving ontvangen in bijzijn van uw familie en vrienden, is mogelijk op 13 maart 2023 in de Willibrordkerk, Parkstraat 24 te Julianadorp. De viering heeft een besloten karakter en opgave vooraf is nodig. In de viering gaat pastoor Ivan  Garcia voor met assistentie van  Jan van Velzen.

Opzet van de viering:

  • Rond 10.00 uur informeel beginnen met een kopje koffie
  • Om 11.00 uur start met de Eucharistieviering  met daarin de Ziekenzalving
  • Na de viering gebruiken we samen nog een eenvoudige lunch

Nadere informatie en opgave: