Informatie over de Ziekenzalving

De oorsprong van de Ziekenzalving  ligt in de eerste tijd van het christendom. De apostel  Jacobus schrijft in een brief, “Is er iemand onder jullie ziek? Dan moet hij de priester van de gemeente (parochie) roepen. De priester moet een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem doen opstaan. En als hij zonde heeft bedreven zal het hem vergeven worden” (Jac. 5,14-15).

Een troostvolle tekst. De oorsprong van de Ziekenzalving, een sacrament dat het innerlijk van de mens kan beroeren, dat de geest van de mens vrij en gezond kan maken en dat daardoor ook soms op het lichaam een positief genezend effect heeft. Het sacrament is eigenlijk net zoiets als  wij elkaar “Sterkte “toewensen. In het sacrament zegt Christus ons sterkte toe en die krijgen we ook. Wanneer je open staat voor zijn invloed, spijt hebt van je fouten en daar berouw over hebt, kan dit sacrament troost bieden op wonderlijke wijze,

Wat gebeurt tijdens een ziekenzalving

De ziekenzalving kan plaats vinden in de huiselijke kring zoals men van vroeger gewend is. De laatste tijd wordt de Ziekenzalving steeds meer opgenomen in een Eucharistieviering in de kerk. Dit samen beleven met eigen familie en vrienden wordt als erg zinvol gezien. Na de voorbeden strekt  de priester de handen uit en spreekt een dankgebed uit. Daarna maakt hij een kruisje op het voorhoofd en de handen met gewijde olijfolie. De handoplegging refereert aan de genezende handoplegging van Jezus en de zalving met olie aan de van oudsher bekende genezende werking van olie en de band met Christus, de Gezalfde van God..

Voor wie is de ziekenzalving bedoeld

Vanuit het verledenzijn we gewend bij de ziekenzalving te denken aan de laatste levensfase. In de huidige opvatting van de kerk wordt dit sacrament bestemd voor een veel grotere doelgroep. De ziekenzalving kan aan iedereen worden toegediend die behoefte heeft aan  steun in het omgaan met de gevolgen van ouderdom, ziekte, medische behandeling of een komende operatie.

Ziekenzalving in Parochie Maria Sterre der Zee

Deelname aan een Eucharistieviering en de Ziekenzalving ontvangen in bijzijn van uw familie en vrienden, is mogelijk op data die in het Parochieblad en in de kerk worden aangekondigd. Deze vieringen vinden plaats in de Willibrordkerk te Julianadorp. De vieringen hebben een besloten karakter en opgave vooraf is nodig. In de viering gaat pastoor Ivan  Garcia voor met assistentie van  Jan van Velzen.

Opzet van de viering

  • Rond 10.00 uur informeel beginnen met een kopje koffie
  • Om 10.30 uur start met de Eucharistieviering  met daarin de Ziekenzalving
  • Na de viering gebruiken we samen nog een eenvoudige lunch

Nadere informatie en opgave:

Heeft u problemen met vervoer naar de kerk, zoeken we samen naar een oplossing.